Pravo na troškove ukopa

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji imaju pravo na ukop uz vojne počasti

Pravo na ukop i vojne počasti imaju:
  • smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije
  • umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
  • umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.
Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojne počasti ako obitelj pravodobno obavijesti nadležno prvostupanjsko tijelo o ukopu, odnosno nadležni upravni odjel u županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) prema prebivalištu pokojnika, te koji će po zaprimanju zahtjeva izdati narudžbenice za pokriće troškova u Pravilnikom propisanom iznosu.

Popis i kontaktne podatke upravnih odjela u županijama možete pronaći na stranici Hrvatske zajednice županija.

Troškovi prijevoza i ukopa

Troškovi prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona su:
 
a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov
b) troškovi ukopa i/ili kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, kremiranja, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje i vraćanje pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i sl.
c) glazba za pratnju pogrebne povorke i kod odavanja vojne počasti: sviranje ili pjevanje državne himne i izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 15. Pravilnika
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 110,00 eura s PDV-om)
e) tiskanje osmrtnica (do 30 komada, sa ili bez fotografije)
f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 60,00 eura s PDV-om)
g) prijevoz pokojnika od mjesta identifikacije do mjesta ukopa
h) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
i) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 7. Pravilnika.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:
 
a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, ukrasna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 300,00 eura s PDV-om)
b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 200,00 eura s PDV-om)
c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja (u neto iznosu od 67,00 eura)
d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 110,00 eura s PDV-om)
e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske (do 0,95 eura/km s PDV-om),
f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 0,95 eura/km, a najviše do 730,00 eura s PDV-om),
g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva

Pravo na ukop uz vojnu počast (ako to obitelj želi) osigurava se izdavanjem narudžbenice ako se o smrti pravodobno izvijesti nadležno tijelo ili povratom sredstava osobi koja je platila troškove ukopa i podnijela zahtjev u roku od godinu dana od ukopa.

Zahtjev za povratom sredstava se podnosi pri nadležnom upravnom odjelu u županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) prema mjestu prebivališta umrlog, uz uvid u osobne podatke podnositelja zahtjeva i prilaganje sljedeće dokumentacije:
  • presliku rješenja o priznatom statusu HRVI-ja, odnosno presliku potvrde o statusu hrvatskog branitelja
  • potvrdu o činjenici smrti ili smrtni list
  • zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je platila račun)
  • original računa
  • presliku tekućeg računa ili zaštićenog računa podnositelja zahtjeva.