Prednost pri zakupu poslovnog prostora

Hrvatski branitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb i Republika Hrvatska te pravne osobe u njihovu cjelokupnom ili pretežitom vlasništvu obvezni su sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, prema sljedećem redoslijedu:
 
  1. s članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  2. s hrvatskim ratnim vojnim invalidom iz Domovinskog rata
  3. s dragovoljcem iz Domovinskog rata
  4. s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  5. s braniteljskim socijalno-radnim zadrugama za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva
  6. s djecom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
  7. s osobama iz točaka A. do D. i F. ovoga stavka koje su korisnici mirovine.

Ovu prednost ne možete ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.