Dodjela automobila s ugrađenim prilagodbama

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imate pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama

Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imaju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil.

Iznimno, HRVI iz Domovinskog rata I. skupine umjesto dodjele osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama, u sedmoj godini od godine određene u rješenju o prethodnom priznavanju prava na prilagođeni osobni automobil može ostvariti pravo na dodjelu iznosa do visine novčane vrijednosti osobnog automobila koje za HRVI iz Domovinskog rata I. skupine pribavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Zahtjev za dodjelu osobnog automobila

Zahtjev za dodjelu osobnog automobila podnosite nadležnom upravnom odjelu u županiji odnosno Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Popis nadležnih upravnih odjela u županijama s kontakt podacima naći ćete na stranicama Hrvatske zajednice županija odnosno Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje  i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.