Potpora za poticanje zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za poticanje zapošljavanja hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece HRVI-a iz Domovinskog rata

Ako otvarate nova radna mjesta za nezaposlene hrvatske branitelje, djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djecu dragovoljaca ili djecu HRVI-a iz Domovinskog rata, možete dobiti jednokratnu novčanu potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Novčana potpora iznosi 8.200 eura po zaposlenoj osobi, a moguće je istovremeno tražiti potporu za zapošljavanje najviše dvije osobe, pri čemu potpora iznosi 16.400 eura.

Potpora je nepovratna ako poslodavac osobu za čije je zapošljavanje ostvario potporu zadrži u radnom odnosu u punom radnom vremenu tijekom minimalno 12 mjeseci.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se nakon objave javnog poziva. Uvjete, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti i potrebne obrasce možete tijekom razdoblja u kojem je javni poziv otvoren pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Aktualni javni pozivi.