Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji HRVI i članovi njihovih obitelji

Hrvatski branitelji i HRVI i članovi njihovih obitelji imaju pravo na rad uz mirovinu pod određenim uvjetima

Ako ste hrvatski branitelj koji je starosnu mirovinu ostvario prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja od 1.1.2019. godine, možete raditi uz starosnu mirovinu do polovice punog radnog vremena bez obustave ili smanjenja mirovine.

Ako ste HRVI koji je invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvario prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja od 1.1.2019. godine, možete raditi uz invalidsku mirovinu na puno radno vrijeme uz smanjenje mirovine (mirovinski faktor 0,6667, odnosno smanjenje mirovine za 1/3), a od 1.1. 2024. godine i na pola radnog vremena  bez smanjenja mirovine. Prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježete ponovnom kontrolnom pregledu.

Ako ste HRVI koji je invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ostvario prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja, od 1.1.2019. godine, možete raditi uz invalidsku mirovinu manje od 3,5 sati dnevno bez obustave ili smanjenja mirovine, a prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježete ponovnom kontrolnom pregledu.

Ako ste korisnik obiteljske mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, možete raditi uz obiteljsku mirovinu do polovice punog radnog vremena bez obustave ili smanjenja mirovine.