Spomenička renta

Spomenička renta može biti direktna i indirektna

Spomenička renta je oblik prihoda od izravnog ili neizravnog gospodarskog iskorištavanja graditeljske baštine koji se prikuplja sa svrhom investiranja u obnovu kulturne baštine radi trajnog očuvanja i zaštite njezinih spomeničkih obilježja. 

Direktna spomenička renta

Fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente.

Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja spomeničke rente.

Visina direktne spomeničke rente

Visinu direktne spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina.

Osnovica direktne spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Direktna spomenička renta se plaća mjesečno od 0,13 EUR do 0,53 EUR po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Indirektna spomenička renta

Prema članku 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, indirektnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:
  • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
  • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
  • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
  • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa)
  • 64.1 Novčarsko posredovanje
  • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
  • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Visina indirektne spomeničke rente

Indirektna spomenička renta plaća se po stopi od 0,05 posto. Osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe indirektne spomeničke rente obavlja Porezna uprava.