Zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine omogućuje zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnih natječaja

Natječaji za zakup poslovnih prostora

Pozivi za sudjelovanje u javnom natječaju objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te u dnevnim novinama.

Vijesti i natječaji.

Nakon zaključenja roka natječaja, pristigle ponude otvaraju se javno. U skladu s uvjetima propisanima natječajem, odabire se najpovoljnija ponuda.
 
Pisana ponuda za zakup s prilozima podnosi se u javnim natječajem utvrđenom roku. Pojedinosti poput općih uvjeta, napomena i nužne dokumentacije potanko se navode u objavljenom natječaju.