Savjeti za putovanje zrakoplovom

Pri putovanju zrakoplovom morate se pridržavati uputa zračnog prijevoznika i ograničenja pri unosu ručne prtljage

Ručna i predana prtljaga, žive životinje, opasne tvari i zabranjeni predmeti  

Svi putnici, njihova ručna i predana prtljaga moraju biti zaštitno pregledani prije ulaska u zaštitno ograničena područja aerodroma. Kada se dozvoli unošenje živih životinja u kabinu zrakoplova, one se pregledavaju ili kao putnik ili kao ručna prtljaga.

Zaštitni pregledi obavljaju se na zaštitnim točkama, ručnim pregledom, tehničkim sredstavima i/ili kombinacijom navedenih metoda.

Primarni cilj zaštitnog pregleda je otkrivanje i sprječavanje unošenja zabranjenih predmeta u zaštitno ograničeno područje i zrakoplov, odnosno mogućeg izvršenja djela nezakonitog ometanja.

Predmete koje nije dozvoljeno unijeti u zrakoplov možete provjeriti na Popisu zabranjenih predmeta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. O predmetima/tvarima za koje ne možete sa sigurnošću utvrditi jesu li dozvoljeni za prijevoz, informirajte se kod svog zračnog prijevoznika.

Prilikom pregleda putnika postoji i mogućnost odvojenog (zasebnog) pregleda putnika. Mogućnost odvojenog pregleda putnika mogu zatražiti putnici sa smanjenom pokretljivošću, putnici s medicinskim protezama, putnici s elektrostimulatorom srca (Pacemaker) te trudnice.

Uređaji koji se koriste za zaštitne preglede ne uzrokuju oštećenja elektroničkih uređaja (prijenosnih računala, kamera, dlanovnika/tableta, mobilnih telefona i dr.) ili filmova za fotoaparate, niti utječu na zdravstvenu ispravnost hrane.
 

Tekućine, raspršivači i gelovi (LAG)  

Zbog sigurnosnih razloga za prijevoz tekućina, raspršivača i gelova u ručnoj prtljazi putnika određen je i u praksi primijenjen niz posebno prilagođenih pravila.

Zračni prijevoznici i zračne luke moraju putnicima pružati odgovarajuće informacije koje se odnose na pregled tekućina, raspršivača i gelova u zračnoj luci.

U tekućine se ubrajaju: gelovi, paste, losioni, mješavine tekućina i čvrstih tvari, paste za zube, gelovi za kosu, pića, sirupi, juhe, parfemi, sadržaji boca pod tlakom, npr. pjena za brijanje, dezodoransi i ostali predmeti sličnog sadržaja.
 
Prije zaštitnog pregleda, sve tekućine, raspršivači i gelovi moraju se izvaditi iz ručne prtljage i njih se pregledava posebno.
 
U ručnoj prtljazi tekućine, raspršivači i gelovi prevoze se u pojedinačnim spremnicima čija zapremina nije veća od 100 mililitara ili jednakovrijedno, koji se spremaju u jednu prozirnu plastičnu vrećicu zapremine do jedne litre koja se može ponovno zatvoriti, pri čemu ta plastična vrećica nije prepunjena i potpuno je zatvorena.

Zbog objektivnih potreba te olakšanja putovanja putnika zrakoplovom uvedene su i određene olakšice kod pregleda tekućina, raspršivača i gelova koje se koriste u medicinske svrhe ili zbog posebnih prehrambenih zahtjeva, uključujući i hranu za bebe tijekom putovanja te tekućina, raspršivača i gelova kupljenih u zračnoj luci ili zrakoplovu i upakiranih u zapečaćene prozirne plastične vrećice (STEB) u kojima je vidljiv dokaz kupnje (račun).
 

Korisne preporuke

I putnici mogu bitno utjecati na brže i lakše obavljanje zaštitnog pregleda. Kako?
  1. Obavite pravovremene pripreme za putovanje i informirajte se o predmetima/tvarima koje su zabranjene za prijevoz ili se prevoze pod određenim uvjetima..
  2. U ručnu i/ili predanu prtljagu spremite samo one predmete/tvari koje su dopuštene u skladu s Popisom zabranjenih predmeta, pravilima o tekućinama, raspršivačima, gelovima  i opasnoj robi.
  3. Dolazak u zračnu luku treba biti pravovremen kako biste opušteno i bez pritiska kašnjenja prošli sve postupke u procesu otpreme putnika.
  4. U slučaju da prevozite vatreno oružje, isto prijavite osoblju nadležnom za prijavu putnika.
  5. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage, metalni nakit, sat, kovanice, mobilne telefone i slične predmete koje nosite na sebi ili u džepovima spremite u ručnu prtljagu, kako bi umanjili mogućnost zaboravljanja ili gubljenja istih, ili ih stavite u plastičnu posudu za odlaganje predmeta koji se pregledavaju RTG uređajem.
  6. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage sve tekućine, raspršivače i gelove izdvojite iz ručne prtljage i stavite ih u plastične posude za zaštitni pregled.
  7. U pripremi za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage prijenosna računala i druge veće elektroničke uređaje (npr. igraće konzole, digitalne fotoaparate i kamere i sl.), izdvojite iz ručne prtljage za odvojeni pregled te ih stavite u plastičnu posudu namijenjenu za tu svrhu.
  8. Skinite kaput i/ili jaknu te ih stavite u plastičnu posudu kako bi se pregledali kao posebni komadi ručne prtljage.
  9. Ako osoblje nadležno za zaštitne preglede zatraži, budite spremni skinuti remen i/ili izuti obuću te ih staviti u plastičnu posudu kako bi se pregledali kao poseban komad ručne prtljage.
  10. Slijedite ostale upute osoblja nadležnog za zaštitne preglede.