Uvoz bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika

Uvoz bilja i biljnih proizvoda iz trećih zemalja podliježe zabranama i ograničenjima sukladno posebnim propisima Europske unije (EU) koji su doneseni kako bi se sprječavanjem unošenja štetnih organizama zaštitilo bilje u EU-u

Ti propisi primjenjuju se i na putnički promet, uključuju i zabrane i ograničenja uvoza bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika, a ujedno odnose se i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište. 

Zabrana uvoza bilja i biljnih proizvoda

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti čiji je uvoz u EU izričito zabranjen definirani su sljedećim propisima:
 
Provedbena uredba (EU) 2019/2072 – Prilog VI i
Provedbena uredba (EU) 2018/2019 – Prilog I.
 
Ovo bilje, biljne proizvode i druge predmete zabranjeno je uvoziti u EU u bilo kojoj količini te se obvezno oduzimaju od putnika.  

Ograničenje uvoza bilja i biljnih proizvoda

Određene vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta putnici mogu uvoziti u EU u osobnoj prtljazi ako posjeduju fitosanitarni certifikat izdan od strane nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje dolaze.
 
Popis bilja i biljnih proizvoda čiji je uvoz dopušten uz fitosanitarni certifikat treće zemlje definirani su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072 u:
  • Prilogu XI, Dijelu A i Dijelu B i
  • Prilogu XII. 
Uvoz je dozvoljen, uz posjedovanje fitosanitarnog certifikata, samo u količinama namijenjenim za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji.

Uvoz sjemena i bilja za sadnju

Sjeme i/ili bilje za sadnju koje čini dio osobne prtljage putnika dopušteno je uvoziti u EU uz fitosanitarni certifikat izdan od nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje putnici dolaze. Pri tome,  putnik je obvezan podnijeti prijavu za fitosanitarni pregled sjemena i bilja za sadnju na graničnoj kontrolnoj postaji, a koji obavljaju fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata RH.
 
Granične kontrolne postaje u RH na kojima se obavljaju službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta su: Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Ploče (pomorska luka), Rijeka (pomorska luka), Stara Gradiška i Zračna luka "Franjo Tuđman" (Zagreb). Uvoz sjemena i bilja za sadnju u osobnoj prtljazi putnika nije dopušten preko drugih graničnih prijelaza RH.
 
Sjeme i bilje za sadnju koje je na popisu zabranjenih vrsta i za koje nije obavljen obvezni fitosanitarni pregled obvezno se oduzimaju od putnika. 

Izuzeci od zabrane i ograničenja uvoza

Sljedeće voće izuzeto je od navedenih fitosanitarnih propisa i za njega nije potreban fitosanitarni certifikat:
  • ananas, svjež ili suh (Ananas comosus),
  • kokosov orah, svjež ili suh, neovisno o tome je li oljušten ili oguljen ili nije (Cocos nucifera),
  • durian (Durio zibethinus),
  • banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe (Musa),
  • datulje, svježe ili suhe (Phoenix dactylifera).

Postupanje u slučaju utvrđene nesukladnosti kod uvoza

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju od putnika radi njihova uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna. 

Nadležna tijela 

Carinski službenici na graničnim prijelazima obavljaju službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju ili uporabu.
 
Dodatne detaljne informacije mogu se dobiti od nadležnog tijela za provedbu fitosanitarnih propisa i mjera: Državni inspektorat, Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor, Fitosanitarna inspekcija, Šubićeva 29, Zagreb.