Putovanje s kućnim ljubimcima

Na graničnom prijelazu vaše će ljubimce pregledati carinik, a vi morate uz sebe imati međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja (veterinarski certifikat)

Ako putujete u inozemstvo sa svojim kućnim ljubimcem (psom, mačkom, egzotičnom pticom, zamorcem, hrčkom i sl.) trebate voditi računa na kojim graničnim prijelazima možete s njim ući ili izaći iz zemlje i koji su vam dokumenti za to potrebni.

Unošenje kućnih ljubimaca iz trećih zemalja

Kućni ljubimci su psi, mačke, pitome vretice (kune) beskralježnjaci (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemci, gmazovi, ptice, te glodavci i kunići.

Kućnim ljubimcima koji se prenose za nekomercijalne svrhe smatraju se kućni ljubimci koji nisu namijenjeni za prodaju ili predaju drugoj osobi, a prati ih njihov vlasnik ili osoba ovlaštena od vlasnika.

Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih Pravilnikom o graničnim prijelazima Republike Hrvatske za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca.

U skladu s navedenim Pravilnikom za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika određeni su sljedeći granični prijelazi:
 • cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Batina, Erdut, Gunja, Gornji Brgat, Ilok, Kamensko, Karasovići, Klek, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Strmica, Tovarnik, Vinjani Donji, Vukovar, Zaton Doli, Županja, Tovarnik i Maljevac
 • željeznički granični prijelaz: Tovarnik,
 • pomorski granični prijelazi: Dubrovnik, Ploče, Rijeka, Split, Zadar,
 • riječni granični prijelazi: Drava-Osijek, Vukovar,
 • granični prijelazi za zračni promet: Dubrovnik, Mali Lošinj, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb.
Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika određuju se sljedeći granični prijelazi:
 • cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Stara Gradiška,
 • granični prijelaz za zračni promet: Zagreb.

Kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Republiku Hrvatsku unositi iz Andore, Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih graničnih prijelaza uključujući luke i zračne luke prema Uniji na kojima se provodi carinski nadzor.

Dokumentacijski i identifikacijski pregled do pet kućnih ljubimaca pri nekomercijalnom kretanju na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja obavljaju službenici Carinske uprave na graničnim prijelazima na kojima je dopušteno unošenje kućnih ljubimaca.
 
U skladu s popisima Unije i nacionalnim propisima ne posjeduje ograničenja vezana za izlazak kućnih ljubimaca pa kućni ljubimci u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika mogu napustiti carinsko područje Unije, u svrhu nekomercijalnog kretanja u treće zemlje, preko svih graničnih prijelaza određenim za međunarodni promet putnika. Ako kućni ljubimac napušta carinsko područje Unije preko graničnog prijelaza koji nije naveden u Pravilniku o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vlasnik životinje ili osoba ovlaštena od vlasnika se mora informirati jer u slučaju odbijanja ulaza kućnih ljubimaca u treću zemlju od strane nadležnih tijela treće zemlje, kućni ljubimac neće moći ponovo ući u Uniju preko graničnog prijelaza preko kojeg je i napustio to područje.
 
Pri tome, broj pasa, mačaka i pitomih vretica kao kućnih ljubimaca koji na ulaznom graničnom prijelazu podliježu dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu te evidentiranju od strane carinskih službenika može prelaziti pet, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 
(a) nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca je za potrebe sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja;
(b) posjednik ili ovlaštena osoba dostavi pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na događanjima iz točke (a) ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja;
(c) kućni ljubimci imaju više od šest mjeseci.

Prilikom kretanja kućnih ljubimaca, za pse, mačke i pitome vretice moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • moraju biti označeni mikročipom,
 • u slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakom trenutku mora biti moguće utvrditi ime i adresu vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju.
 • moraju biti praćeni putovnicom ili certifikatom izdanim od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela (u putovnici mora pisati do kada vrijedi cijepljenje),
 • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće.
Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika moraju, osim navedenih, ispunjavati i dodatni uvjet:
 • moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu ovlaštenih laboratorija.
Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz zemalja niskog rizika izvan Europske Unije, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu ili certifikat i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.

Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Republike Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

Pravila obveznog veterinarskoga nadzora primjenjuju se i pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskoga podrijetla - svih vrsta kože divljači, te lovačkih trofeja (gdje je potrebno posjedovati i certifikat izdan od nadležnih tijela zemlje ulova), obzirom da se i s njima mogu unijeti i zarazne bolesti.

Više informacija o unosu kućnih ljubimaca možete naći u pridruženom informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/OSTALO//Letak_kucni_ljubimci.pdf


Unos više od pet kućnih ljubimaca, koji nije obuhvaćen naprijed navedenim izuzetkom, podliježe veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama (granični prijelazi Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb).