Plaćanje carine

Na robu za osobne potrebe vrijednosti do 3200 kuna (pomorski i zračni promet) i vrijednosti do 2200 kuna (ostale vrste prijevoza) ne plaćate carinu ni porez

Mjere carinskog nadzora provode se nad putnicima koji putuju iz Hrvatske ili EU u treće države ili iz trećih država u Hrvatsku ili EU te nad robom koju pri tome prenose.

Mjere carinskog nadzora ne provode se nad robom koju prenose putnici koji putuju između država članica EU.

Ulazak u Hrvatsku

Pri ulasku u Hrvatsku, odnosno u hrvatsko carinsko područje, dužni ste cariniku prijaviti robu koju nosite sa sobom, neovisno o tome podliježe li naplati carine i drugih pristojbi pri uvozu.

Obračunu uvoznih davanja podliježu svi predmeti nekomercijalne naravi vrijednosti veće od 3200 kuna (pomorski i zračni promet) odnosno 2200 kuna (ostale vrste prijevoza). Na unos predmeta do te vrijednosti, koje unosite u svojoj prtljazi za osobne potrebe ili potrebe svoje obitelji, oslobođeni ste od plaćanja carine i poreza. 

Popis drugih oslobođenja možete pronaći na stranicama Carinske uprave

Oslobođenje za trošarinsku robu. 

Procedura

Pri prijelazu državne granice primjenjuje se usmeni način prijavljivanja robe, što znači da robu koja nije na uobičajenom mjestu ili je carinik ne može vidjeti, a podložna je plaćanju uvoznih davanja, trebate izričito prijaviti. 

Carinski službenik utvrđuje unosi li se stvarno roba kako je prijavljeno te podliježe li unos robe obračunu i plaćanju carine i drugih uvoznih pristojbi. O tome ovisi daljnje postupanje s robom.

Obračun carine

Ako za robu nije predviđeno oslobođenje od plaćanja, uvozna davanja se obračunavaju na posebnom obrascu. Pri izračunu visine uvoznih davanja mjerodavna je transakcijska vrijednost robe, dakle potrebno je imati račune.

Carinske stope

Ako vrijednost robe ne prelazi 700 eura, carinjenje će se obaviti na graničnom prijelazu i to primjenom jedinstvene stope od 2,5 posto. Ako je vrijednost robe veća od 700 eura, carinik će vas uputiti na redovni postupak carinjenja na carinskom uredu u unutrašnjosti carinskog područja.

Unosite li robu iz zemalja s kojima je Europska unija sklopila ugovor o slobodnoj trgovini, a može se zaključiti i da je podrijetlom iz tih zemalja, na vaš zahtjev može se primijeniti i povlaštena stopa carine (najčešće "slobodno"). Tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1200 eura bez podnošenja dokaza o podrijetlu robe. 

Popis država s kojima je Europska unija sklopila ugovore o slobodnoj trgovini naći ćete na stranicama Europske komisije

Ugovori o slobodnoj trgovini.

Uz opisani obračun carine, obračunat će se i porez na dodanu vrijednost (PDV) ovisno o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe.

Alkohol, duhan, nafta

Pri unosu određenih vrsta robe, kao što su alkoholna pića, duhanski proizvodi i naftni derivati, obračunava se i posebni porez - trošarina. Na zbroj carinske vrijednosti robe, carine i eventualno posebnog poreza obračunava se i porez na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto (ili nižoj za proizvode koji imaju nižu stopu PDV-a, kao što su neki prehrambeni artikli, lijekovi i knjige).

Na granici možete zatražiti da se umjesto jedinstvene stope carine primijeni stopa carine iz Carinske tarife. U tom slučaju, postupak carinjenja provest će se na carinskom uredu u unutrašnjosti carinskog područja.

Ako se ne slažete s obračunom carinskog duga, odnosno carine i poreza, uputit će vas se na redovan postupak carinjenja. 

Povrat PDV-a

Osobe s uobičajenim boravištem u Hrvatskoj više ne mogu ostvarivati pravo na povrat plaćenog PDV-a vezano za kupnju robe u maloprodaji zemalja članica EU.

Također, za sve osobe koje imaju uobičajeno boravište u zemljama članicama EU prestaje vrijediti mogućnost povrata plaćenoga PDV-a kod kupovine u trgovačkoj mreži RH.