Nestanak putne isprave u inozemstvu

Ako u inozemstvu ostanete bez putne isprave, za povratak u Hrvatsku možete u hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu ishoditi putni list

Nestanak ili pronalaženje putne isprave u inozemstvu prijavljujete najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ako putnu ispravu izgubite ili vam je ukradena u državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, krađu ili nestanak putne isprave možete prijaviti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu bilo koje druge države članice Europske unije. Diplomatska misija ili konzularni ured neke druge države članice EU-a Vam potom može izdati putni list potreban za povratak u Hrvatsku.

Putni list

Ako u inozemstvu ostanete bez putne isprave koja je izgubljena ili ukradena prvo prijavite krađu ili gubitak putne isprave najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu.

Po dobivenom policijskom zapisniku javite se hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku odnosno u onim zemljama u kojima ne postoji hrvatska diplomatska misija ili konzularni ured obratite se veleposlanstvu druge države članice EU.

Zahtjev za izdavanje putnog lista

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosite osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu. Popis hrvatskih diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu možete pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu.

Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnose oba roditelja odnosno zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista na uvid se daje osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe i dvije biometrijske fotografije veličine 30 x 35 milimetara s pogledom prema naprijed i to tako da 70 do 80 posto visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

U slučaju da, osim ukradene ili izgubljene putne isprave, ne posjedujete neku drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, diplomatska misija ili konzularni ured provjerit će identitet osobe službenim putem.
 
Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilažete i putovnicu ili osobnu iskaznicu čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, a koja se potom fizički poništava te vam se vraća.

Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave, diplomatska misija ili konzularni ured izdat će vam putni list koji je neophodan za povratak u Hrvatsku.

Ako se izdavanje putnog lista zatraži u veleposlanstvu druge države članice EU, predstavništvo druge zemlje provodit će postupak izdavanja putnog lista u komunikaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH ili najbližom diplomatskom misijom RH.

Troškovi postupka izdavanja putnog lista

Za izdavanje putnog lista u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu drugih država članica Eu prema njihovoj tarifi.

Istim hrvatskim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije. U tom slučaju potrebno je platiti konzularnu pristojbu za izdavanje samo jednog putnog lista.

Hrvatski putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Konzularna pristojba na putni list koji hrvatskom državljaninu izdaje veleposlanstvo druge države članice EU naplaćuje se prema nacionalnim pravnim propisima te države.