Granična kontrola

Pristupanjem Republike Hrvatske Schengenskom prostoru od 01. siječnja 2023. godine u potpunosti se primjenjuje schengenska pravna stečevina te je na unutarnjim granicama ukinuta granična kontrola, odnosno granična kontrola više se ne provodi na granicama sa Slovenijom i Mađarskom

Na vanjskim granicama provodi se sustavna granična kontrola, što podrazumijeva provjeru svih osoba koje prelaze granicu na ulazu i na izlazu iz Republike Hrvatske.
 
Kontrola osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije obuhvaća provjeru:
  • identiteta i državljanstva
  • valjanosti putne isprave
  • provjere u relevantnim bazama podataka.
Državljani trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska podliježu temeljitim kontrolama koje, pored prethodno navedenih sustavnih provjera, obuhvaćaju i utvrđivanje uvjeta za ulazak, a to su:
 
(a) imaju li valjanu putnu ispravu koja nositelju omogućava prelazak granice i zadovoljava sljedeće uvjete:
I. važeća je barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članica; u opravdanom hitnom slučaju, od te se obveze može odstupati;
II. izdana je u prethodnih 10 godina;

(b) imaju li valjanu vizu ako se to traži na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001, osim ako imaju valjanu boravišnu dozvolu ili valjanu vizu za dugotrajni boravak;
 
(c)  da opravdavaju svrhu i uvjete namjeravanog boravka te imaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti;
 
(d) da nisu osobe za koje je u SIS-u izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska;
 
(e)  da ne predstavljaju prijetnju za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica, a posebno da u nacionalnim bazama podataka država članica nije izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska iz istih razloga.
 
Pored prethodno navedenih provjera, utvrđuje se i dužina boravka, koja se od 01. siječnja 2023. godine, računa za boravak na čitavom schengenskom prostoru, što podrazumijeva da državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku na schengenskom prostoru, bez obzira u kojoj državi članici boravio, može provesti ne više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.
 
Preporuka je da prije odlaska u inozemstvo, zbog provjere aktualnih uvjeta za ulazak u pojedinu državu, na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova pogledate Konzularne informacije.