Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku kvalitete Hrvatski otočni proizvod čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine

Oznaka se dodjeljuje otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta putem javnog poziva za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima propisanim Zakonom o otocima, Pravilnikom o provedbi Programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“, Programom „Hrvatski otočni proizvod“, te javnim pozivom. 

Grupe otočnih proizvoda za koje se dodjeljuje oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ su:

a) prehrambeni proizvodi
b) pića
c) kemijski proizvodi
d) primijenjena umjetnost i dizajn
e) nematerijalno dobro.

Otočnom subjektu rješenje o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ izdaje se na temelju prijedloga stručnog povjerenstva na rok od 5 godina.

Evidenciju otočnih subjekata, odnosno otočnih proizvoda i nematerijalnih dobara s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“, kao i kontrolu nad korištenjem navedene oznake, provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Figurativni prikazi oznake „Hrvatski otočni proizvod“ upisani su u službenoj zbirci podataka o registracijama žigova koju vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao jamstveni žigovi, čiji je nositelj Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (pod registarskim brojevima: Z20190175, Z20190176, Z20190177, Z20190178, Z20190179).

Kroz 16 godina provedbe, 1345 otočna proizvoda s 28 otoka i poluotoka Pelješca imalo je oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, a aktualna evidencija proizvoda dostupna je na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.