Potpore otočnim poslodavcima

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura (1.506.900 kuna) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve potpore male vrijednosti

Potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima pomaže se poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja i time stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta. 

Potpora se dodjeljuje na temelju članka 26. Zakona o otocima i Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici državne potpore

Korisnici potporu mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:
  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje 12 mjeseci bez prekida od trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u vlasničkoj strukturi korisnika nije veći od 50 posto
  • da nisu financijske institucije - banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge itd.

Iznos potpore

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura u bruto iznosu, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve potpore male vrijednosti.
 
Na slabije razvijenim otocima (otocima prve skupine) otočni poslodavci imaju pravo na potpore u punom iznosu jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću za sve djelatnosti, a na razvijenijim otocima (otocima druge skupine) pola takve plaće za djelatnosti koje su navedene u pozivu.

Javni poziv

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva koji jednom godišnje objavljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Kriterije, popis potrebnih dokumenata i obrasce možete pronaći na stranicama Ministarstva u vrijeme dok je otvoren javni poziv 

Poticanje otočnog gospodarstva.