Potpore otočnim poslodavcima

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva koji jednom godišnje objavljuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta, provodi mjeru dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima i to za pokretanje gospodarskih aktivnosti kao i za očuvanje radnih mjesta, u svrhu poticanja konkurentnosti gospodarstva na otocima i poluotoku Pelješcu.

Provedbom ove mjere doprinosi se održivom i demografskom razvoju otoka, stvaranju uvjeta za očuvanje postojećih radnih mjesta, omogućavanju lakšeg zapošljavanja novih djelatnika i unaprjeđenju poslovanja, te razvoju otočnih tvrtki kao temelja razvoja otočnog gospodarstva.

U skladu s odredbom članka 37. Zakona o otocima, otočni poslodavci jednom godišnje ostvaruju pravo na dodjelu potpore za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona.

Korisnici potpore su otočni gospodarski subjekti koji svoju djelatnosti obavljaju na otoku.  Djelatnici koje zapošljavaju moraju imati prebivalište na otoku i kontinuitet rada najmanje 12 mjeseci bez prekida kod istog poslodavca (za mjeru očuvanja radnih mjesta), odnosno 6 mjeseci bez prekida kod istog poslodavca u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje (za  mjeru pokretanja gospodarske aktivnost).

Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora, ne smije biti veći od 50 % te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.). Potpore se mogu dodijeliti za sve djelatnosti, izuzev onih iz sektora ribarstva i akvakulture te primarne poljoprivredne proizvodnje koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

Na slabije razvijenim otocima (otocima prve skupine) otočni poslodavci imaju pravo na potporu u punom iznosu jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću, a na razvijenijim otocima (otocima druge skupine) pola takve plaće.