Unos oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku i iznos oružja i streljiva u treće zemlje

Prilikom prelaska državne granice dužni ste oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji. U suprotnom policija će oružje i streljivo oduzeti i pohraniti do okončanja postupka

Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja preko državne granice mogu, samo u svrhu lova i održavanja sportskih natjecanja, prenositi oružje i streljivo B, C i D kategorije. Popis dozvoljenog i zabranjenog oružja možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Državljaninu treće zemlje koji je u tranzitu neće biti dopušten ulazak u Republiku Hrvatsku radi putovanja u drugu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju s vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom ako ne posjeduje dopuštenje za putovanje svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kroz koju putuje, uključujući i odredišnu državu članicu.

Popis dozvoljenog i zabranjenog oružja na teritoriju RH.

Ako je svrha lov, hrvatski državljani i državljani trećih zemalja mogu prenijeti do tri komada odgovarajućeg oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima (ne smiju ih prodavati). Za sportska natjecanja ograničenja nisu propisana.

Oružje i streljivo ste dužni prijaviti graničnoj policiji. U suprotnom policija će vam oružje i streljivo oduzeti i pohraniti do okončanja postupka. 

Možete ih prenositi samo preko međunarodnih graničnih prijelaza, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Upis u putnu ispravu za hrvatske državljane

Hrvatski državljanin može u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja policijske uprave ili postaje.

Hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu koji nema odobrenje policijske uprave ili postaje za nabavu oružja može radi lova ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima unijeti u Republiku Hrvatsku lovačko ili sportsko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano.

Upis u putnu ispravu oružja i streljiva obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ako hrvatski državljanin po propisima države u kojoj boravi ima izdano odobrenje za posjedovanje tog oružja.

Ako navedeno oružje i pripadajuće streljivo nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će vam odobrenje za unos koje na izlasku iz zemlje poništava. Odobrenje za unos granična policija izdaje uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj boravite, te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva. 

Upis u putnu ispravu za strane državljane

Državljanin treće zemlje koji je u tranzitu ili koji dolazi u Hrvatsku radi lova ili sportskih natjecanja može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo upisano u putnu ispravu. Upis obavlja diplomatska misija/konzularni ured RH, uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj prebiva.

Ako navedeno nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos koje vam na izlasku iz zemlje poništava. Odobrenje za unos granična policija izdaje uz uvjet posjedovanja odobrenja za nošenje tog oružja države u kojoj boravite te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.