Zahtjev za dodjelu kredita

Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosite najkasnije do 30. studenoga za iduću kalendarsku godinu, a potrebni dokumenti ovise o vrsti kredita za koji ste se opredijelili 

Kao podnositelj zahtjeva, imate pravo na jedan od predviđenih oblika stambenog zbrinjavanja:
 • za kupnju stana izgrađenog u organiziranoj izgradnji
 • za kupnju stana u vlastitoj organizaciji
 • za izgradnju kuće
 • za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske
 • za razliku u površini
 • za nastavak izgradnje i dovršenje kuće
 • za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Obvezna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu bilo kojeg stambenog kredita, obvezno priložite:
 • rodni list za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
 • domovnicu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
 • vjenčani list
 • smrtni list za smrtno stradalog hrvatskog branitelja
 • potvrdu o prebivalištu, odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
 • potvrdu porezne uprave za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva da nisu/jesu porezni obveznici na temelju poreza na promet nekretnina
 • dokaz o stradanju u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva (postrojba, datum, okolnosti):
 • rješenje o obiteljskoj invalidnini (za obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja)
 • drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI) - rješenje o mirovini, odnosno rješenje o obiteljskoj invalidnini
 • za člana obiteljskog domaćinstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje - odgovarajuća potvrda nadležnog tijela
 • za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu - potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu
 • za punoljetnu djecu koja su i članovi obiteljskog domaćinstva - potvrdu o redovnom školovanju
 • potvrdu da podnositelj zahtjeva pred nadležnim prvostupanjskim tijelom nije pokrenuo postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Dodatna dokumentacija

Ovisno o vrsti namjenskog kredita za koji ste se opredijelili, potrebna je i dodatna dokumentacija. Kupujete li stan, uz zahtjev za kupnju obvezno priložite:
 • dokaz da nemate stan ili kuću u mjestu prebivališta i ovjerenu izjavu da nemate stan ili kuću, odnosno da niste ostvarili pravo na obnovu stambenog objekta
 • dokaz da isto niste prodali, darovali ili na drugi način otuđili poslije 1990. godine, osim za stambeni objekt za koji tražite kredit za sebe i sve članove obiteljskog domaćinstva koje izdaju:
 •  općinski sud, zemljišnoknjižni odjel
 •  zavod za katastar i geodetske poslove
 •  gradsko ili općinsko stambeno i komunalno gospodarstvo.
Za nastavak gradnje i dovršenje kuće, uz navedene dokumente, potrebno je priložiti:
 • dokaz da posjedujete građevinsko zemljište s građevinskom dozvolom
 • vlasnički list kuće ili stana.
Uz zahtjev za kredit namijenjen poboljšanju uvjeta stanovanja, uz spomenute dokumente, potreban je i dokaz da ste vlasnik stana, odnosno kuće na kojima treba provesti građevinske radove.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosite kao preporučenu poštansku pošiljku ili elektroničkim putem Ministarstvu hrvatskih branitelja na propisanom obrascu, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.