Pravo na stambeni kredit

Članovi obitelji smrtno stradalih, nestalih hrvatskih branitelja, kao i hrvatski ratni vojni invalidi, imaju pravo na podizanje stambenog kredita po pristupačnijim uvjetima od tržišnih

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom stambenog kredita za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (na rok od 10 godina, uz mogućnost produljenja nakon isteka) odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu imaju:
 
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
 • hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.


Ostvarivanje prava

Pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri stambenom zbrinjavanju te mogućnost kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih imaju gore navedene kategorije osoba:
 
 • ako nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način
 • ako pet godina neprekidno prebivaju u obiteljskoj kući ili stanu u državnom vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Pravo ostvarujete temeljem pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu.


Bez prava na stambeni kredit

Pravo na stambeni kredit ne možete ostvariti:
 
 • ako imate u knjižnom ili izvanknjižnom vlasništvu odgovarajući stan ili kuću bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako takav stan ili kuću koristite u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme, osim ako taj stan vratite u roku od šest mjeseci od donošenja rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje
 • ako ste imali odgovarajući stan ili kuću u vlasništvu koju ste prodali, darovali, zamijenili ili na drugi način otuđili nakon početka Domovinskog rata, bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako ste na temelju propisa o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupili drugom stanaru i na navedeni način tom drugom stanaru omogućili kupnju stana po povoljnijim uvjetima
 • ako ste drugom ustupili ili diobenim ugovorom zamijenila svoj odgovarajući nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo prema propisima o nasljeđivanju, bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom putem propisa o obnovi na način da je obnovljena kuća ili stan bila IV., V. ili VI. kategorije oštećenja
 • ako ste stambeno zbrinuti dodjelom stana odnosno stambenog kredita prema ranijim propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom putem propisa o područjima posebne državne skrbi darovanjem kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu, gradnju ili rekonstrukciju kuće ili stana i
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, ali po drugom posebnom propisu.