Kamatne stope i rokovi otplate

Kamatna stopa na dodijeljene kredite za HRVI razlikuje se ovisno o postotku oštećenja organizma

Dodijeljeni stambeni kredit otplaćujete umanjen za iznos postotka oštećenja organizma. Pritom su članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 90 posto i 80 posto oštećenja organizma izjednačeni s hrvatskim ratnim vojnim invalidom iz Domovinskog rata sa 100 posto oštećenja organizma, koji imaju stopostotan popust pri kupnji stana ili kuće.

Kada se stambeni kredit koristi prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata plaćat će kamatu po kamatnoj stopi od 2 posto.


Veći popusti pri otplati kredita

Ako se prilikom odlučivanja o dodjeli stambenog kredita utvrdi da ste pokrenuli postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, tijelo koje vodi postupak zastat će s donošenjem odluke o dodjeli stambenog kredita do pravomoćnog okončanja postupka povodom navedenog zahtjeva.

Ako vam se pravomoćnim rješenjem, čiji se učinci protežu na vrijeme u kojem vam je priznato pravo na dodjelu stambenog kredita, utvrdi veći postotak oštećenja organizma od onoga na temelju kojeg ste ostvarili pravo na popust pri otplati kredita, imat ćete pravo zatražiti priznavanje većeg popusta i kamatne stope pri daljnjoj otplati kredita.


Rokovi otplate

Rokovi otplate stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće te razliku površine određuju se u odnosu na odgovarajući stan i iznose:
  • za stan, odnosno kuću do 45 četvornih metara - 15 godina
  • za stan, odnosno kuću do 60 četvornih metara - 20 godina
  • za stan, odnosno kuću do 70 četvornih metara - 25 godina
  • za stan, odnosno kuću do 80 četvornih metara - 30 godina
  • za stan, odnosno kuću veću 80 četvornih metara - 35 godina
Kod kredita za nastavak izgradnje i dovršenje kuće rok otplate iznosi 20 godina.

Rok otplate kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja iznosi 15 godina.

Ovisno o vašoj kreditnoj sposobnosti, može vam se odobriti dulji rok otplate, ali najviše na 30 godina, odnosno na kraći rok – minimalno na godinu dana.