Građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade

Članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i HRVI-ja imaju pravo na građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade ili na oslobađanje dijela troškova komunalnog doprinosa 

Jedinice lokalne samouprave dužne su vam ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno opremanje ako ste:
  • član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • HRVI iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom
  • član uže obitelji umrlog HRVI-ja iz Domovinskog rata.

Uvjeti za ostvarenje prava

Preduvjet za ostvarenje ovog prava je da ste korisnik stambenog kredita ili financijske potpore za izgradnju obiteljske kuće u mjestu u kojem ste imali prebivalište u vrijeme stradavanja, odnosno u mjestu u kojem imate prebivalište neprekidno pet godina od 1991. godine.

Ovo pravo možete koristiti i u mjestu u kojem ste boravili kao prognanik neprekidno pet i više godina, ako pisanom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iskažete da se u tom mjestu želite trajno nastaniti jer vas za to vežu obiteljske i druge prilike.
 
Pravo na komunalno opremanje stambenog objekta imaju i osobe iz članka 83. stavka 4. ovoga Zakona ako ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore za kupnju stana ili kuće te za poboljšanje uvjeta stanovanja na istoj kući ili stanu, kao i osobe koje nisu podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje ako se u posebnom postupku utvrdi da bi imale to pravo, o čemu Ministarstvo izdaje odgovarajuću_potvrdu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u slučaju iz stavka 1. i 3. članka 87. Zakona snositi i troškove komunalnog doprinosa, odnosno povrat istih za odgovarajuću BRP (bruto razvijenu_površinu). 

Ustupanje građevinskog zemljišta bez naknade

Pravo na ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta dokazuje se rješenjem o dodjeli stambenog kredita ili financijske potpore za izgradnju obiteljske kuće koje će u svom obrazloženju imati naznaku da korisnik stambenog kredita ostvaruje pravo na ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta od određene jedinice lokalne samouprave. To pravo nema onaj korisnik stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće koji ima u vlasništvu vlastito građevinsko zemljište.

U slučaju da u obrazloženju rješenja nije naznačeno da korisnik stambenog kredita ostvaruje pravo na ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta od jedinice lokalne samouprave, kao korisnik takvog kredita možete zatražiti od Ministarstva hrvatskih branitelja izdavanje odgovarajuće potvrde.

Rješenjem o dodjeli stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće, odnosno s odgovarajućom potvrdom, obraćate se jedinici lokalne samouprave za realizaciju utvrđenog prava.

Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa

Zahtjev za izdavanje potvrde za komunalno opremanje stambenog objekta ili oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa podnosite Ministarstvu hrvatskih branitelja.

U posebnom postupku Ministarstvo hrvatskih branitelja će utvrditi imate li na to pravo te će u pozitivnom slučaju izdati odgovarajuću potvrdu. Izdanu potvrdu dostavljate nadležnom uredu u jedinici lokalne samouprave, prema mjestu gdje se nekretnina za koju tražite navedeno pravo nalazi.

Obrazac zahtjeva za potvrdu možete preuzeti na stranici Stambena pitanja Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu teksta pod nazivom Obrasci ili ovdje u rubrici Dokumenti.