Iznos kredita

Kredit za kupnju stana ili kuće može iznositi najviše 796,34 eura (važeća etalonska cijena građenja) po četvornome metru, a za ostale vrste kredita visinu određuje stručna komisija

Za kupnju stana ili kuće i za izgradnju kuće te razliku površine predviđen je iznos kredita od 796,34 eura po četvornome metru etalonskog stana.
 
Dakle, iznos kredita (K) određuje se kao umnožak važeće etalonske cijene građenja (E) i odgovarajuće površine stana (P) po izračunu:

K=E (796,34 eura)  x P 
Iznos stambenog kredita za kupnju kuće ili stana u vlastitoj organizaciji utvrđuje se prema predugovoru o kupoprodaji, a najviše 796,34 eura po četvornome metru odgovarajuće površine.

Umanjenje iznosa kredita 

Iznos kredita za kupnju stana u organiziranoj izgradnji umanjuje se za 30 posto ako su ti stanovi izgrađeni na područjima posebne državne skrbi ili u naseljima manjim od 20.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2001. godine) te u naseljima većim od 20.000 stanovnika ako su prema očitovanju porezne uprave tržišne cijene novoizgrađenih stanova manje od važeće etalonske cijene građenja po četvornom metru u trenutku dodjele stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji.

Ako je riječ o stanu ili kući starijoj od 15 godina, iznos kredita umanjit će se za dodatnih 20 posto.
 
Utvrdi li se da je za dodijeljeni stan (kuću) koju je prethodno koristila druga osoba potrebno uložiti znatna sredstva kako bi se isti osposobio za stanovanje, iznos stambenog kredita za kupnju takvog stana umanjit će se za dodatnih 15 posto.

Nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće

Ovaj se kredit odobrava za odgovarajuću površinu prema zapisniku stručne komisije, a sukladno kategoriji potrebnih radova za:
 
  • finalnu etapu izvedbe objekta (nabava i montaža sanitarija, armature, rasvjetnih tijela, polaganje podnih obloga, montaže grijaćih tijela i sl. radovi) u iznosu od 150 eura po četvornom metru stambene površine 
  • etapu dovršenja građevine od “roh-bau” do potpunog završenja građevine (radovi iz kategorije A, obrada površina, zidova i stropova, montaža unutarnje stolarije i razvod instalacija bez glavnih vodova) u iznosu od 270 eura po četvornom metru stambene površine
  • etapu dovršenja građevine od konstrukcije do potpunog završenja građevine (radovi iz kategorije B te izvedbe kompletnog razvoda svih instalacija, pregradnih zidova i vanjske stolarije) u iznosu od 400 eura po četvornom metru stambene površine.  

Poboljšanje uvjeta stanovanja 

Kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja odobrava se za odgovarajuću površinu stana prema zapisniku stručne komisije sukladno kategoriji potrebnih radova za:
 
  • obnovu radova u završnoj etapi izvedbe objekta (radovi ličenja stolarije i zidova, promjena dijela keramičkih pločica, brušenje i lakiranje parketa, izmjena dijela armature i izmjena dijela rasvjetnih tijela) po četvornom metru stambene površine, u iznosu od 110 eura 
  • djelomičnu obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije A te radovi zamjene dijela vanjske stolarije, zamjene dijela limarije, zamjene dijela pokrova, zamjene dijela podova i sl. radove) po četvornom metru stambene površine, u iznosu od 170 eura 
  • obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije B, te obnovu obloga zidova, obnovu unutarnje stolarije, zamjenu kompletne limarije, obnovu fasade, obnovu pokrova i sl. radove) po četvornom metru stambene površine, u iznosu od 280 eura.

Ako vam je djelomično obnovljena kuća ili stan, imate pravo na dodjelu stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja. Preduvjet za to je da ste podnijeli zahtjev za jednokratnu novčanu potporu na ime razlike tehničke izgrađenosti i opremljenosti, odnosno na ime razlike u površini do 12. prosinca 2002. godine, a o vašem zahtjevu nije odlučeno.
 
Iznos stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja odredit će se nakon što stručna komisija utvrdi činjenično stanje.

Iznimke

Imate li obiteljsku kuću koja nije useljiva, odnosno kuću u izgradnji, može vam se odobriti stambeni kredit za nastavak izgradnje i dovršenje kuće ili kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita, stručna komisija napravit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju tražite stambeni kredit.
 
Posjedujete li stan ili kuću neodgovarajuće površine, može vam se odobriti stambeni kredit u iznosu koji čini umnožak razlike površine stana u vlasništvu i odgovarajućeg stana te cijene građenja ako je razlika veća od šest četvornih metara.
 
Ako ste otkupili stan po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, možete dobiti kredit za razliku površine koja vam je pripadala u trenutku dodjele stana.