Dodjela stana ili kuće u državnom vlasništvu

Zahtjev za otkup stana ili kuće podnosite tijelu koje upravlja objektom u kojem živite, a popust pri kupnji ostvarujete sukladno postotku oštećenja organizma

Zahtjev za otkup stana ili kuće koju koristite, odnosno kupnju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, podnosite tijelu koje upravlja tim stanom ili kućom. Zahtjev je moguće podnijeti i Ministarstvu  hrvatskih branitelja, nakon čega će Ministarstvo zatražiti od nadležnog tijela podatke ostvarujete li pravo na kupnju toga stana.

Postupak otkupa

Tijela koja upravljaju stanom ili kućom će na temelju vašeg zahtjeva Ministarstvu hrvatskih branitelja dostaviti popis osoba i članova obitelji koje koriste spomenute stanove i kuće s podnesenom dokumentacijom. O vašem zahtjevu odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja u skraćenom postupku.

Stanove i kuće čijim je korisnicima utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje tijela predaju Ministarstvu s cjelokupnom dokumentacijom, kao i službenom evidencijom kojom raspolažu, a koja se popisuje u zapisniku o izvršenoj primopredaji.

Pravo upravljanja i uvjeti za kupnju

Tijela državne uprave koja imaju na upravljanju stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koje stanove se ne odnose odredbe posebnog propisa o prodaji stanova na kojima stanarsko pravo i koriste ih članovi obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) te članovi uže obitelji umrloga HRVI-ja i dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali minimalno dvije godine u borbenom sektoru, s Ministarstvom će sklopiti sporazum na temelju koje će se Ministarstvu prenijeti pravo upravljanja tim stanovima i kućama.

Ugovor o kupnji

Ministarstvo hrvatskih branitelja dužno je uputiti korisnicima stanova i kuća ponudu za sklapanje ugovora o kupnji stana ili kuće u roku godine dana, računajući od dana sklapanja ugovora o najmu. Kao korisnici stanova i kuća možete ih kupiti ako u roku od šest mjeseci od ponude izvršite jednokratnu uplatu utvrđene cijene stana ili kuće.

Ako nakon proteka navedenog roka ne izvršite jednokratnu uplatu cijene stana ili kuće, navedeni stan ili kuću nastavljate koristiti u statusu zaštićenog najmoprimca.

Činjenice presudne za kupnju stana ili kuće ocjenjuju se u vrijeme sklapanja ugovora o kupnji.

Određivanje popusta

Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog branitelja, HRVI od I. do IV. skupine oštećenja organizma i članovi uže obitelji umrloga HRVI-ja od I. do IV. skupine oštećenja organizma koji koriste stan ili kuću u vlasništvu Republike Hrvatske na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  (17. prosinca 2012. godine) imaju pravo na dodjelu i otkup istih uz 100 posto popusta pri kupnji stana ili kuće a kojima upravljaju tijela državne uprave.

Ako ste HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma ili član uže obitelji umrloga HRVI-ja od V. do X. skupine oštećenja organizma i koristite stan ili kuću pod upravljanjem gore navedenih tijela (nakon 7. studenoga 2001. godine) imate pravo na njihovu dodjelu i otkup. Popust pri otkupu ostvarujete sukladno postotku oštećenja organizma.

Ukoliko ste HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma ili član uže obitelji umrloga HRVI-ja od V. do X. skupine oštećenja organizma i korisnik ste stana ili kuće pod upravljanjem gore navedenih tijela nakon 7. studenoga 2001. godine, a do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (17. prosinca 2012.), imate pravo na kupnju stana ili kuće dodjelom stambenog kredita.

Iznimno, ako ste HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine oštećenja organizma ili član uže obitelji umrlog HRVI-ja od V. do X. skupine oštećenja organizma i korisnik ste stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske kojima je upravljala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a predani su na upravljanje Ministarstvu hrvatskih branitelja, imate pravo na njihovu dodjelu i otkup. Popust pri otkupu ostvarujete sukladno postotku oštećenja organizma.

Prilikom kupnje kuće korisniku će se odobriti dodatni popust sukladno postotku odstupanja stanja postojeće obiteljske kuće od etalonske građevine. Popust će utvrditi Stručna komisija ili druga ovlaštena osoba.

Otkup od jedinica lokalne samouprave

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma koji neprekidno 5 godina koriste stanove i kuće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, mogu ih otkupiti od jedinica lokalne samouprave pod istim uvjetima kao i korisnici stanova i kuća pod upravljanjem gore navedenih tijela.