Organizirana izgradnja

Do realizacije odobrenog stambenog kredita za kupnju kuće ili stana u organiziranoj izgradnji možete koristiti status zaštićenog najmoprimca

Organizirana izgradnja provodi se prema mjestu prebivališta koje ste, kao korisnik prava, imali u vrijeme stradavanja, odnosno u mjestu u kojem imate prebivalište neprekidno pet godina od 1991. godine.

Pravo možete koristiti i u mjestu gdje ste boravili kao prognanik neprekidno pet i više godina ako pisanom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iskažete da se u tom mjestu želite trajno nastaniti.

Određivanje veličine stana

Odgovarajući stan određuje se prema broju članova obitelji i to:
  • samac - stan površine 35 četvornih metara
  • dvočlana obitelj - stan površine 45 četvornih metara
  • tročlana obitelj - stan površine 60 četvornih metara
  • četveročlana obitelj - stan površine 70 četvornih metara 
  • peteročlana obitelj - stan površine 80 četvornih metara 
  • za svakoga sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 četvornih metara.
Odgovarajućim stanom će se smatrati i stan koji odstupa od navedenih veličina za +/-10 četvornih metara.

Korištenje zaštićene najamnine

Kada vam je dodijeljen stambeni kredit za kupnju stana ili kuće u organiziranoj izgradnji, prije zaključenja ugovora o stambenom kreditu možete koristiti stan u svojstvu najmoprimca uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine.

Ugovor o najmu stana sklapate na određeno vrijeme, dok ne realizirate stambeni kredit kod poslovne banke koju ovlasti Ministarstvo hrvatskih branitelja, a najduže na rok od godine dana od dana kada vam je odobren stambeni kredit za kupnju stana.

Zaštićenu najamninu plaćate mjesečno u iznosu 0,27 EUR po četvornom metru.

Iznimno se ugovor o najmu stana može produžiti na još najviše godinu dana, ako kao korisnik stana dokažete da nemate kreditnu sposobnost za zaključenje ugovora o stambenom kreditu, uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine u dvostrukom iznosu po četvornom metru stambene površine - 0,53 EUR po četvornom metru.

Javni najam

Ako niti nakon proteka druge godine od dana preuzimanja ključeva stana nije sklopljen ugovor o stambenom kreditu, korisnik stana može zatražiti javni najam istoga stana i tako nastaviti koristiti stan temeljem slobodno ugovorene najamnine.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrđuje Stambena komisija, vodeći računa o tome gdje se nekretnina nalazi.

Ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom moći će ostvariti samo korisnik stana koji je podmirio sve obveze po ranijem ugovoru o najmu stana.

U slučaju ne poštivanja obveza iz sklopljenog ugovora o najmu, pristupit će se raskidu ugovora i ostaviti rok od 30 dana za sklapanje ugovora o stambenom kreditu. Ako u tom roku korisnik ne sklopi ugovor o stambenom kreditu, Ministarstvo će poduzeti radnje oko povrata dodijeljenog stana.