Usluge elektroničkih komunikacija

Prigovor i reklamacija provode se kroz dva stupnja kod operatora, a nakon toga se možete obratiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Operatori elektroničkih komunikacijskih usluga moraju svojim korisnicima osigurati:
  • sve potrebne informacije o uvjetima i načinima pružanja usluga
  • primjerenu zaštitu od zloporaba i prijevara
  • kontrolu troškova kroz transparentne i specificirane račune
  • pravo na limitiranje budućih troškova putem jednostavnih dodatnih zahtjeva  te obaviještavanja o povećanoj potrošnji.

Postupak osporavanja

Ako imate prigovor na iznos računa, kakvoću elektroničke komunikacijske usluge,  na povrede odredaba pretplatničkog ugovora i prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu u postupku osporavanja osobito je važno poštovati propisani postupak i procedure.

Prigovor i reklamacija (na ispostavljeni račun, na kakvoću usluge, zbog povreda odredaba pretplatničkog ugovora i prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu) podnose se u pisanoj formi i provode kroz dva stupnja kod operatora, nakon čega je moguć i postupak pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Prigovori i reklamacije operatoru

Rokovi za prigovore su sljedeći:
  • 30 dana od dana dospijeća računa
  • 30 dana od dana pružanja usluge
  •  u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga.

Kako ne bi došlo do nepotrebnog isključenja usluga, ne zaboravite uplatiti nesporni dio računa i uredno plaćajte sve sljedeće neosporavane račune.

Ako niste zadovoljni pisanim odgovorom, možete podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za rješavanja reklamacija korisnika u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.

Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u

Nakon pisanog odgovora Povjerenstva u roku od 30 dana možete podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u na adresu: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb. Saznajte kako se žaliti operatoru.
 
Ako nakon provedenih postupaka ne budete zadovoljni poduzetim mjerama, možete pokrenuti zaštitu pred nadležnim sudom.

Gubitak ili krađa uređaja

U slučaju gubitka ili krađe vašeg uređaja odmah o tome obavijestite svog operatora kako vam ne bi nastali neželjeni troškovi, i podnesite prijavu policiji. 

Informacije i prijave

Vezano za regulativu oko prava i obveza potrošača i pružatelja usluge (operatora) možete se obratiti HAKOM-u radnim danom u vremenu od 9:00 do 11:30 na telefonski broj +385 (0)1 700 70 60 (Odjel zaštite korisnika).

Zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u možete:
  • podnijeti putem aplikacije e-Žalbe
  • poslati poštom na adresu: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb