e-Upravni postupak

Dostava informacija o upravnim predmetima tijela integriranih u ZUP IT sustav

Jedinstveni informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku – ZUP IT je informacijski sustav koji strankama omogućava praćenje rješavanja upravne stvari u postupcima u kojima sudjeluju.
 
Usluga je dostupna građanima i poslovnim subjektima kao fizičkim i poslovnim korisnicima i pruža informacije o radnjama i tijeku postupka koji je korisnik pokrenuo ili u kojem sudjeluje u svojstvu stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje (zakonski zastupnici, privremeni zastupnici, zajednički predstavnici i opunomoćenici).
 
Svaka obavijest o promjeni postupka dostavlja se u korisnički pretinac te primljena obavijest sadrži informacije od interesa stranke (naziv tijela koje vodi postupak i klasu predmeta), te poveznicu na ZUP IT javni portal gdje korisnik u svom profilu može naći opširnije informacije o upravnom predmetu i tijeku promjena uz napomenu da sam korisnik ne može mijenjati podatke o postupku ili postupcima u kojima sudjeluje.