Rješenje o rehabilitaciji

Nakon rehabilitacije počinitelj kaznenih djela ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i uživa ista prava i slobode kao neosuđivane osobe

Ako ste počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili oslobođen kazne, imate pravo smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenima Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

Rehabilitirana osoba ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne smije biti pozvana na odgovornost, niti imati bilo kakve pravne posljedice. Njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno djelo.

Da biste to ostvarili, imate pravo podnijeti Ministarstvu pravosuđa i uprave zahtjev za donošenje Rješenja o rehabilitaciji.

Zahtjev za donošenje rješenja o rehabilitaciji

Zahtjev predajete osobno, putem pošte ili po punomoćniku, u Odjelu za kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

U zahtjevu trebate navesti osobne podatke, uključujući i OIB.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 9 do 11 sati, na broj telefona 01/3714-209

Vremenski rok nastupanja rehabilitacije po sili zakona

Pod uvjetom da niste osuđeni za novo kazneno djelo, rehabilitacija vam nastupa nakon proteka:
  • 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu dugotrajnog zatvora
  • 15 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od 10 godina ili težu kaznu
  • 10 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od tri godine ili težu kaznu
  • pet godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od jedne godine ili teže kazne te kazne maloljetničkog zatvora
  • tri godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora do jedne godine, od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke o oslobođenju od kazne.
Pod uvjetom da niste osuđeni za novo kazneno djelo, a pravomoćno ste osuđeni za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta odnosno ostala kaznena djela iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, rehabilitacija vam nastupa po sili zakona protekom dvostrukih prethodno navedenih rokova.