Rad za opće dobro u prekršajnom postupku

Ako FINA u roku od dvije godine nije naplatila novčanu kaznu veću od 265,45 eura sud će rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro

Ako niste platili novčanu kaznu u roku koji je određen odlukom o prekršaju, sud ili drugo tijelo koje vam je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku podnijet će tijelu nadležnom za ovrhu nalog za naplatu na vašim novčanim sredstvima.
 
Novčana kazna za prekršaj može biti izrečena:
  • pravomoćnom presudom
  • rješenjem o prekršaju
  • prekršajnim nalogom
  • obveznim prekršajnim nalogom. 
Tijelo nadležno za ovrhu je Financijska agencija - FINA.

Ako FINA u roku od dvije godine od primitka naloga za prisilnu naplatu nije naplatila novčanu kaznu izrečenu u iznosu:
  • većem od 265,45 eura:
  1. obavijestit će podnositelja naloga
  2. sud prema vašem mjestu prebivališta rješenjem će zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro i uputiti vas na izvršenje rada za opće dobro, uz vaš pristanak
  • do 265,45 eura:
  1. obavijestit će podnositelja naloga
  2. tijelo prekršajnog postupka zatražit će od Porezne uprave da provede ovrhu na drugoj vašoj imovini. Novčana kazna izrečena u visini do 265,45 eura ne može biti zamijenjena radom za opće dobro.

Izvršenje rada za opće dobro

Rješenjem kojim se novčana kazna zamjenjuje radom za opće dobro, odredit će se i zamjena neplaćene novčane kazne zatvorom za slučaj da ne prihvatite rad za opće dobro, ili da prihvatite rad za opće dobro, a ne izvršite ga.

Rad za opće dobro u prekršajnom postupku može biti, pod određenim uvjetima, primijenjen kao zamjena za novčanu kaznu, a izvršavanje rada za opće dobro u nadležnosti je općinskog suda prema mjestu prebivališta osuđenika (sud izvršenja).

Ako ste osuđeni za prekršaj, ne možete sami tražiti niti zahtijevati da vam se novčana kazna zamijeni radom za opće dobro, već ste dužni platiti novčanu kaznu za prekršaj.

Pravna osoba ili ustanova rasporedit će vas na rad u skladu s vašim psihofizičkim sposobnostima i osobnim prilikama te će voditi evidenciju vašeg izvršavanja rada za opće dobro i obavještavati sud izvršenja o izvršenom radu za opće dobro ili o zanemarivanju izvršavanja rada. Ne pripada vam pravo na naknadu za rad za opće dobro. Popis pravnih osoba možete pronaći u rubrici Dokumenti.