Molba za pomilovanje

Molbu za pomilovanje možete podnijeti nakon pravomoćnosti presude, ali ona ne odgađa izvršenje kaznenopravne sankcije

Pomilovanjem se daje potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda, daje se prijevremena rehabilitacija, ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti ili protjerivanje stranca iz zemlje.

Pomilovanja daje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o pomilovanju.

Pokretanje postupka pomilovanja

Postupak pomilovanja pokrećete Molbom za pomilovanje koju možete podnijeti nakon pravomoćnosti presude.

Molba se podnosi Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Odjel za pomilovanja) i možete je predati u pisarnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Vukovarska 49, Zagreb ili dostaviti poštom na navedenu adresu.

Ako ste osuđenik koji se nalazi na izvršavanju kazne zatvora, molbu za pomilovanje upućujete Ministarstvu pravosuđa i uprave putem kaznionice ili zatvora u kojoj izvršavate kaznu.

Sadržaj molbe

U molbi trebate navesti:
 • naziv suda koji vam je donio presudu prvog stupnja i broj presude
 • svoje osobne podatke 
 • podatke o obiteljskim i socijalnim prilikama (npr. broj djece, posebno maloljetne, obvezu uzdržavanja, zdravstveno stanje i zdravstveno stanje članova vaše obitelji, ostvaruje li obitelj prihode i od čega, kao i sve one okolnosti za koje smatrate da vam idu u prilog).
Molbu za pomilovanje ovlašteni ste podnijeti vi osobno ili vaš:
 • bračni i izvanbračni drug
 • srodnik u ravnoj lozi
 • zakonski zastupnik
 • posvojitelj
 • posvojenik
 • brat
 • sestra 
 • hranitelj.
Vašu molbu, sa svim izvješćima i podacima relevantnim za odluku, Ministarstvo pravosuđa i uprave dostavit će Predsjednici Republike.

Obavijest o Odluci o pomilovanju dostavit će vam se putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ponavljanje molbe

Molbu možete ponovo podnijeti nakon šest mjeseci od dana posljednje odluke o pomilovanju, ako vam je presudom izrečena kazna do tri godine zatvora ili blaža kazna.

Ako vam je presudom izrečena kazna iznad tri godine zatvora, molbu možete ponoviti nakon godine dana od dana posljednje odluke o pomilovanju.

Ako ste osuđenik na kaznu doživotnog zatvora, molbu možete ponoviti nakon 10 godina od dana donošenja prve odluke o pomilovanju, a zatim je možete ponoviti nakon tri godine od dana posljednje odluke o pomilovanju.
 
Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave utorkom i četvrtkom od 9,00 do 11,00 sati na brojeve telefona:
 • 01/3714-273
 • 01/3714-201
 • 01/3714-245
 • 01/3714-357