Podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava

Ako smatrate da su prekršena vaša prava po Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, možete podnijeti zahtjev Europskom sudu za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava međunarodni je sud koji može razmatrati isključivo zahtjeve fizičkih osoba, organizacija ili tvrtki koje smatraju da su prekršena njihova prava iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva

Zahtjev se može podnijeti isključivo protiv države koja je potpisnica Konvencije.

Sud ne može razmatrati sve vrste pritužbi. Njegova je nadležnost ograničena uvjetima dopuštenosti navedenim u Konvenciji, koji određuju tko se može žaliti, kada i u vezi čega. Sud više od 90 posto zahtjeva koje razmotri proglasi nedopuštenima. Stoga trebate provjeriti zadovoljavaju li vaše pritužbe uvjete dopuštenosti.

Za podatke o ovim uvjetima, kao i načinu podnošenja zahtjeva možete se obratiti odvjetniku, ili proučiti upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev Sudu možete podnijeti isključivo putem redovne pošte (ne telefonom). To znači da papirnati primjerak obrasca zahtjeva s originalnim potpisima podnositelja i/ili opunomoćenog zastupnika morate poslati poštom. Obrazac zahtjeva primljen putem telefaksa ne smatra se potpunim zahtjevom, jer Sud mora primiti original potpisanog obrasca zahtjeva.

Obrazac zahtjeva pošaljite na adresu:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Vaš će predmet biti razmatran besplatno. Bit ćete odmah obaviješteni o svakoj odluci koju Sud donese u Vašem predmetu.

Od lipnja 2017. Sud je izmijenio pravila postupanja u postupku pred sucem pojedincem u pogledu obrazlaganja odluka o nedopuštenosti

Nova pravila postupanja Europskog suda za ljudska prava u postupku pred sucem pojedincem​.