Probacija

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela. Osoba uključena u probaciju može biti okrivljenik, osuđenik ili zatvorenik

Tijekom uvjetovane slobode probacijski službenici provode nadzor i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu.

Probacijska služba ne izriče niti mijenja izrečene mjere, obaveze i sankcije već ih isključivo izvršava na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja državnog odvjetnika, suda ili suca izvršenja.

U aktivnosti provođenja rada za opće dobro, mogu biti uključene i druge službe i organizacije u zajednici, poput policije, centra za socijalnu skrb, institucije koje se bave liječenjem ovisnosti ili različite nevladine organizacije.

Osoba uključena u probaciju može biti:
  • okrivljenik - osoba protiv koje je podignuta optužnica koja još nije potvrđena, protiv koje je podnesena privatna tužba ili protiv koje je izdan kazneni nalog
  • osuđenik - osoba za koju je pravomoćnom presudom utvrđeno da je kriva za određeno kazneno djelo
  • zatvorenik - osoba protiv koje se primjenjuje mjera istražnog zatvora.

Obveze osobe uključene u probaciju

Ako ste počinitelj kaznenog djela koji se nalazi u sustavu probacije dužni ste:
  • uredno izvršavati zadatke sukladno utvrđenim rokovima i dinamici izvršavanja
  • redovito se javljati probacijskom uredu
  • bez odgode obavijestiti ured ako je došlo do promjene mjesta prebivališta ili boravišta.
Probacijskog službenika trebate kontaktirati u svim situacijama koje bi mogle biti od značaja ili bi mogle predstavljati rizik vezano za uvjetni otpust poput: prekršajne kazne, privođenja od strane policije, gubitka posla, pokretanje razvoda, pokretanje postupka oduzimanja roditeljskog prava, itd.

Prava osobe uključene u probaciju

Prema osobi uključenoj u probaciju zabranjeno je nezakonito postupanje i diskriminacija. Ako ste uključeni u probaciju imate pravo na zaštitu osobnosti i tajnost osobnih podataka te pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika.

Na temelju Zakona o probaciji, kada su u pitanju situacije poput akutnog oboljenja, značajnog pogoršanja kroničnog oboljenja, smrtni slučaj člana obitelji, rizična trudnoća, itd. možete odgoditi ili prekinuti rad za opće dobro.

U tom slučaju molbu za odgodu trebate podnijeti probacijskom uredu u roku od tri dana od primitka rješenja o rasporedu na rad, a molbu je moguće podnijeti i tijekom izvršavanja rada za opće dobro.

Probacijskog službenika možete kontaktirati osobno (dolaskom u probacijski ured), putem telefona ili elektroničke pošte. U slučaju da vaš probacijski službenik nije prisutan, možete kontaktirati bilo kojeg službenika probacijskog ureda.