Sigurnost na internetu

Nacionalni CERT

Nacionalnom CERT-u prijavljuju se računalno sigurnosni incidenti na internetu u slučajevima kada se jedna od strana u incidentu nalazi u Hrvatskoj odnosno ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru

Zlonamjerni sadržaj

Zlonamjerni sadržaj ili malware je sadržaj koji može prouzročiti štetu te onemogućiti rad informacijskih sustava

Računalne prijevare

Prijevare u kojima napadači pomoću zlonamjernih poruka elektroničke pošte i zlonamjernih sadržaja pokušavaju doći do osobnih podataka žrtve ili joj žele nanijeti materijalnu štetu

Zaštita djece na internetu

Provjerite kako prijaviti sadržaj na internetu za koji sumnjate da je nezakonit, a odnosi se na različite vrste iskorištavanja i zlostavljanja djece

E-dojave

Dojava potencijalno nezakonitih događaja putem pametnih telefona