Zaštita od računalno-sigurnosnih incidenata

Deset zlatnih pravila kibernetičke sigurnosti

1. Redovito ažurirajte softver 
Redovito ažurirajte operacijske sustave, aplikacije i antivirusne programe. Ažuriranja često sadrže ispravke sigurnosnih ranjivosti.

2. Koristite snažne i jedinstvene lozinke 
Kreirajte kompleksne lozinke za svoje korisničke račune i koristite različite lozinke za svaku pojedinu uslugu. Razmislite o korištenju upravitelja lozinkama kako bi ih jednostavno i sigurno pohranjivali.
 
3. Koristite višefaktorsku autentifikaciju 
Gdje god je moguće, uključite višefaktorsku autentifikaciju (engl. multifactor authentication - MFA) za svoje online korisničke račune. To dodaje još jedan sloj sigurnosti uz kompleksnu lozinku.
 
4. Pazite na phishing 
Budite oprezni kod otvaranja sumnjivih e-mail poruka, poveznica i priloga. Uvjerite se u legitimnost pošiljatelja prije nego kliknete na poveznice i podijelite osjetljive informacije.
 
5. Zaštitite svoje osobne informacije 
Ograničite količinu osobnih podataka koje dijelite na internetu. Budite oprezni što dijelite na društvenim mrežama i s kime dijelite informacije.
 
6. Osigurajte svoju wi-fi mrežu 
Koristite snažne lozinke za svoju Wi-Fi mrežu i redovito ažurirajte ugrađeni softver usmjernika (engl. firmware routera). Onemogućite udaljenu administraciju i koristite snažne metode enkripcije ako je moguće.
 
7. Redovito izrađujte sigurnosne kopije 
Redovito izrađujte sigurnosnu kopiju (engl. backup) svojih podataka i držite ih na sigurnoj lokaciji, odvojeno od sustava. To će vam pomoći u slučaju gubitka podataka ili ransomware napada.
 
8. Budite oprezni prilikom preuzimanja sadržaja s interneta 
Preuzimajte softver i datoteke samo iz pouzdanih izvora. Izbjegavajte preuzimanje piratskog sadržaja i softvera jer može sadržavati maliciozni sadržaj.
 
9. Vodite brigu o mrežnoj sigurnosti 
Koristite vatrozid (engl. firewall), sustav za otkrivanje upada (engl. intrusion detection system) i antivirusni softver kako biste zaštitili svoju mrežu od kibernetičkih prijetnji.
 
10. Educirajte sebe i druge 
Informirajte se o najboljim praksama u području kibernetičke sigurnosti i informirajte svoju obitelj, prijatelje i kolege. Samo zajedno možemo učiniti internet sigurnijim.
 
Više edukativnih materijala o kibernetičkoj sigurnosti možete pronaći na:
 
CERT.hr - Dokumenti 
CERT.hr - Baza znanja - prezentacije 
CERT.hr - Baza znanja - brošure 
CERT.hr - Baza znanja - infografike