Javne usluge

Pružanje javnih usluga

Ako u sudskom ili izvansudskom postupku osporavate račun, trgovac koji pruža javnu uslugu ne smije vam obustaviti pružanje usluge sve do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka pod uvjetom da podmirujete nesporne račune

Opskrba električnom energijom

Iznose mjesečnih novčanih obveza (akontacijske rate) za pretpostavljeni utrošak električne energije imate pravo osporavati u roku od 15 dana od dana njihovog izdavanja

Usluge elektroničkih komunikacija

Prigovor i reklamacija provode se kroz dva stupnja kod operatora, a nakon toga se možete obratiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava

Krajnji kupac toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava zgrade sa zajedničkim mjerilom