Zaštita potrošača

Informiranje potrošača

Kako dobiti informaciju o svojim potrošačkim pravima?

Rješavanje sporova

Potrošač uvijek može pokušati riješiti spor s trgovcem sporazumno podnošenjem pisanog prigovora

Europski potrošački centar Hrvatska

Europski potrošački centar Hrvatska pomaže potrošačima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova

E-Registar „NE ZOVI“

Ako ne želite da vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod putem telefona, možete upisati vaš telefonski broj u Registar "NE ZOVI"