Osnivanje privatnih kazališta

Privatno kazalište možete osnovati kao ustanovu, umjetničku organizaciju i trgovačko društvo

Privatna kazališta mogu se osnivati kao ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Uvjeti za osnivanje

Prema Zakonu o kazalištima, pod uvjetima za osnivanje podrazumijeva se da kazališta raspolažu:
  • kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela
  • potrebnim profesionalnim umjetničkim osob­ljem
  • potrebnim organizacijskim i tehničkim radnicima.

Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje Gradski ured za kulturu i civino društvo.

Njihove kontakt-podatake možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Zagreba te Ministarstva kulture i medija:

Gradski ured za kulturu i civilno društvo,

E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture.

Kazališta i kazališne družine koje su osnovane kao ustanove i trgovačka društva upisuju se u sudski registar, a kazališta i kazališne družine osnovane kao umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija.

Upis u Očevidnik kazališta

Osnovana kazališta, kazališne družine i kazališne kuće upisuju se u Očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture i medija na temelju prijave za upis. Obrazac prijave možete preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva, kao i upute za e-postupak prijave upisa u Očevidnik kazališta.

Obrazac prijave za upis u Očevidnik kazališta.

Prijavu za upis podnosi intendant odnosno ravnatelj kazališta ili vršitelj dužnosti, odnosno privremeni intendant ili ravnatelj kazališta Ministarstva kulture i medija, putem županijskog ureda nadležnog za poslove kulture na čijem području kazalište ima sjedište odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove kulture.

Očevidnik kazališta.