Uzdržavanje (alimentacija)

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, maćehe i očuha te bake i djeda.

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.
 

Uzdržavanje djeteta

Roditelji su dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete.

Ako roditelj ne uzdržava dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju.

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete dok se školuje u srednjoj školi, odnosno do završetka studiranja s tim da redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do 26. godine života.

Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, godinu nakon završetka obrazovanja, a najdulje do 26. godine života.

Ako punoljetno dijete koje se školuje ili se ne može zaposliti do godinu dana po završetku školovanja, ne živi s roditeljima - oba roditelja su dužni plaćati uzdržavanje, s tim što se roditelju s kojim dijete stanuje u iznos uzdržavanja uračunavaju troškovi stanovanja.

Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete nesposobno za rad dok ta nesposobnost traje.

Dijete koje ima vlastite prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje.

Maćeha i očuh dužni su uzdržavati maloljetnog pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja te nakon smrti djetetova roditelja, ako su u trenutku smrti živjeli s pastorkom.
 

Određivanje uzdržavanja djeteta

Roditelj s kojim dijete stanuje ispunjavanja svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ispunjava svoju obvezu zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

Dijete ima povećane materijalne potrebe ako mu je zbog zdravstvenog stanja potrebna stalna pojačana skrb.

Jednom godišnje, do 1. travnja za tekuću godinu, određuje se minimalni iznos uzdržavanja maloljetnog djeteta koji predstavlja minimum materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Također jednom godišnje do 1. travnja za tekuću godinu, određuje se tablica o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta.
 

Obveza uzdržavanja srodnika od strane punoljetnog djeteta

Punoljetno dijete dužno je uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, nema dovoljno sredstava za život i ne može ih ostvariti iz svoje imovine.

Punoljetno dijete se može osloboditi uzdržavanja ako ga roditelj iz neopravdanih razloga nije uzdržavao dok je to bila njegova obveza.
 
Pastorak je dužan uzdržavati maćehu odnosno očuha, a unuče baku i djeda, ako su maćeha/očuh, odnosno baka/djed nesposobni za rad i nemaju dovoljno sredstva za život ili ih ne mogu ostvariti iz svoje imovine te ako su ga uzdržavali ili o njemu brinuli duže vrijeme.
 

Uzdržavanje bračnog druga

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti od svoje imovine te nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od bračnog druga.

Zahtjev sudu za određivanje uzdržavanja podnosi se do zaključenja glavne rasprave za razvod braka, a iznimno tužbom u roku od šest mjeseci od prestanka braka.

Obveza uzdržavanja u pravilu traje do godinu dana, osobito ako je brak trajao kratko, a prestaje i prije ako je osoba kojoj se plaća uzdržavanje sklopila novi brak ili izvanbračnu zajednicu.
 
Osoba koja prima i osoba koja traži uzdržavanje može predložiti sudu da se uzdržavanje povisi, snizi, prestane ili primjeni način uzdržavanja određen prijašnjom ovršnom ispravom.
 

Pravo na privremeno uzdržavanje

Pravo na privremeno uzdržavanje ima maloljetno dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanje te ako baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi roditelj kod kojeg dijete stanuje, po isteku tri mjeseca od pokretanja ovršnog postupka.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi zakonski zastupnik djeteta, u centru za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta.

Pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, dok obveznik uzdržavanja ne počne plaćati uzdržavanje, a najduže tri godine odnosno do 18 godine života djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50 posto zakonskog minimuma uzdržavanja određenog odlukom koja donosi sukladno Obiteljskom zakonu.

Ako obveznik uzdržavanja ne vrati isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja nakon svake godine isplate, državno odvjetništvo za svaku godinu korištenja prava, vodi postupak potraživanja isplaćenog privremenog uzdržavanja od obveznika uzdržavanja.
 

Dodatne informacije:

Obiteljski zakon

Zakon o privremenom uzdržavanju