Opći savjeti za građane

Kako se ponašati u slučaju izbijanja požara

Pojedinac ima veliku ulogu u protupožarnoj zaštiti. Ako se pridržavamo određenih mjera, uvelike možemo smanjiti mogućnost izbijanja požara. Također je potrebno pridržavati se određenih smjernica ako požar ipak izbije: 
  • Održavajte svoje okućnice čistima kako biste smanjili mogućnost proširenja požara na objekte.
  • Poštujte zabranu paljenja na otvorenom prostoru prema uputama lokalne samouprave.
  • Ne koristite roštilje u sklopu domaćinstava za vjetrovita vremena. U blizini roštilja pripremite sredstvo za gašenje požara, a kada završite s korištenjem roštilja, obavezno ugasite žar.
  • U slučaju požara spašavanje ima prednost pred gašenjem.
  • Izbjegavajte udisati produkte izgaranja. 
  • Požar se izrazito brzo širi u čamcima i kamp prikolicama. Odmah ih napustite ako ne možete ugasiti požar na siguran način.
  • Ako se nađete u blizini požara, poštujte upute vatrogasaca i drugih ovlaštenih osoba (policija i dr.).
  • Nemojte se približavati mjestu požara kako biste promatrali, fotografirali i/ili snimali požar i njegovo gašenje.