Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti poseban su oblik nastave koji vašem djetetu omogućuje poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima

Vaše dijete ima pravo na obrazovanje koje se ostvaruje u prostoru osnovne škole, ali i izvan nje, odnosno ima pravo na sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi (na školskim izletima, ekskurzijama, školi u prirodi i terenskoj nastavi)  te drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole (posjete, škola plivanja ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove).
 
Učenje u prirodnom okruženju najprimjereniji je način poučavanja koji vašem djetetu omogućuje upoznavanje i istraživanje prirodnih posebnosti i kulturne baštine Republike Hrvatske pri čemu vaše dijete ima priliku primijeniti i produbiti znanja, vještine i sposobnosti stečene u učionici.
 

Praktična primjena naučenog u programu izvanučioničke nastave

Sudjelovanjem u programu izvanučioničke nastave vaše dijete stječe različita životna iskustva i komunikacijske vještine, uči se snošljivosti i suživotu, prihvaćanju drugih i promicanju općeljudskih vrijednosti. Takav oblik organizacije nastave omogućuje praktičnu primjenu građanskog i zdravstvenog odgoja, prometne kulture i ostvarivanje aktivnosti vezanih uz okoliš i održivi razvoj.
 

Neobvezatan oblik rada

Ako je za ostvarivanje ciljeva nastavnoga programa ili kurikuluma predviđeno provođenje izvanučioničke nastave ili druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole, iste su, u pravilu, obvezne za sve učitelje i učenike osnovne škole, izuzev za one koji zbog zdravstvenih razloga u njima ne mogu sudjelovati ili, temeljem Ustavom i drugim propisima zajamčenih prava i sloboda, nisu obvezni sudjelovati.
 
Za svaki odlazak na sve oblike izvanučioničke nastave, potreban je prethodni pisani pristanak dvije trećine roditelja učenika razreda ili odgojno-obrazovne skupine za koju je ovaj oblik nastave predviđen.
 

Prava i obveze roditelja

Kao roditelj/skrbnik imate pravo predložiti i sudjelovati u pripremama za ostvarivanje izvanučioničke nastave. Već na prvom roditeljskom sastanku, učitelj/učiteljica vas je dužan/dužna upoznati sa svim aktivnostima koje će se tijekom školske godine održavati izvan škole.
 
Morate biti upoznati s ciljevima i zadaćama koje će se ostvariti te načinom organizacije škole u prirodi, a svoju suglasnost o djetetovu odlasku morate potpisati.
 
Troškove, u pravilu, snose roditelji/skrbnici, a gradovi i županije često u skladu sa svojim mogućnostima participiraju u troškovima škole plivanja i/ili prijevoza i smještaja škole u prirodi koja se organizira za učenike trećih ili četvrtih razreda osnovne škole.
 
Ako vi kao roditelj/skrbnik ne želite uputiti svoje dijete u školu u prirodi ili na školsku ekskurziju, za vaše će dijete biti organizirana nastava u školi.
 
Zbog sigurnosti vašeg djeteta obvezni ste učitelju/učiteljici dati informacije o eventualnim zdravstvenim ili drugim teškoćama i specifičnim potrebama vašeg djeteta, dati učitelju broj telefona i/ili mobilnoga uređaja na koji vas može kontaktirati u slučaju potrebe. Dužni ste i uputiti svoje dijete i upozoriti ga na norme društveno-prihvatljivog ponašanja, moguće opasnosti, zabranu korištenja alkohola, opijata, nikotina i narkotika te na nužnost poštovanja odluka učitelja za vrijeme izvanučioničke nastave. Također ste dužni prihvatiti obvezu dolaska po svoje dijete u slučaju bolesti ili težih povreda određenih pravila te snositi financijsku odgovornost za štetu za koju je učitelj utvrdio da je namjerno počinilo vaše dijete.
 

Dvodnevni posjet „Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar“

Od školske godine 2015./2016. za sve učenike osmih razreda osnovne škole organiziran je dvodnevni posjet „Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar“.
 
Informacije o posjetu dostupne su na stranicama "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“

Projekt „Posjet osmih razreda Vukovaru“.