Prava u sustavu socijalne skrbi

Zajamčena minimalna naknada

Usluzi se može pristupiti preko portala e-Građani, odabirom usluge koja se u Katalogu usluga nalazi pod temom Poslovanje, ili direktno na poveznici start.gov.hr

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski

Prihvatilišta za beskućnike

Skrb o ovoj socijalno osjetljivoj skupini je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u nadležnosti velikih gradova i gradova sjedišta županija