Usluge asistencije osobama s invaliditetom

Usluge asistencije za osobe s invaliditetom obuhvaćaju uslugu osobne asistencije, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja slijepim osobama

Usluge asistencije osobama s invaliditetom ostvaruju se u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.
 

Usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Korisnici usluge osobnog asistenta su osobe s tjelesnim oštećenjem kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhoslijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, slijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju te osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.
 
Usluga osobne asistencije obuhvaća:
  • osobnu brigu (higijena - pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, češljanje, rezanje noktiju itd; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično)
  • pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, održavanju prostorije i slično)
  • obavljanje kupovine
  • pomoć pri fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju)
  • obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije
  • pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije
  • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
 

Usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Korisnici usluge su gluhe i gluhoslijepe osobe kojima se navedenom uslugom omogućava pravo na informiranje na hrvatskom znakovnom jeziku radi njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu.

Osobama se osigurava kontinuirano pružanje usluge tumača / prevoditelja i intervenora (za gluhoslijepe osobe) u svakodnevnim životnim situacijama (odlazak liječniku, sudski postupci, postupci pred tijelima državne uprave, tijelima javne vlasti, edukacije…) u kojima im je potrebna pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera.
 

Usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju

Korisnici usluge videćeg pratitelja su slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju (nisu u stanju samostalno se kretati niti uz korištenje bijelog štapa odnosno psa vodiča).

Usluge koje slijepim osobama nesamostalnim u kretanju pruža videći pratitelj su:
  • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matičnog ureda itd.), ovisno o potrebi slijepe osobe
  • obuka za obavljanje kućanskih poslova;
  • pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi.