Radni odnos

Povreda radnog prava

Zaštitu povrijeđenih prava iz radnog odnosa možete tražiti pred sudom, ali tek nakon što ste njihovo ostvarenje bez uspjeha tražili od poslodavca

Rad djece i maloljetnika

Osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti

Rad trudnica i majki

Tijekom trudnoće i korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu

Ugovor o radu

Provjerite što mora sadržavati ugovor o radu i u kakvom ste položaju ako s poslodavcem niste sklopili pisani ugovor

Premještaj na drugo radno mjesto

Poslodavac vas bez vaše suglasnosti ne može premjestiti na drugo radno mjesto, nego vam mora ponuditi izmjenu ugovora o radu koju ne morate prihvatiti

Rad na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti samo iznimno

Porezna kartica

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave. Radnik koji želi koristiti osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada predaje svoju poreznu karticu poslodavcu

e-Pomorac

Javna usluga ePomorac omogućuje svim pomorcima pregled svjedodžbi koje su im izdane od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Nakon prvog spajanja sustav automatski obavještava korisnika o skorom isteku svjedodžbi putem korisničkog pretinca

Osiguranje tražbina radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT) isplaćuje radniku dio neisplaćene plaća/naknade plaće u visini minimalne plaće i za isplaćeni iznos preuzima pravo ovrhovoditelja u postupku ovrhe na novčanim sredstvima umjesto radnika

Osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca

Radnici poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod određenim uvjetima, mogu ostvariti dio neisplaćenih tražbina

Prijava inspekciji rada Državnog inspektorata

Inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim ili Zakonom o Državnom inspektoratu nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada Državnog inspektorata