Rad na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti samo iznimno

Objektivan razlog za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Prestanak ugovora mora biti unaprijed utvrđen i za sklapanje takvog ugovora mora postojati objektivan razlog, koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji mora biti naveden u ugovoru. Objektivan razlog je zamjena nenazočnog radnika i obavljanje posla čije je trajanje ograničeno rokom ili nastupom određenog događaja.

Uzastopni ugovori i trogodišnje ograničenje

S istim poslodavcem se smiju sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Uzastopni ugovori su oni koji su sklapani bez prekida ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca.

Ako su sklopljena tri uzastopna ugovora u razdoblju od tri godine ili ako su istekle tri godine, s istim poslodavcem se smije sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako je od prestanka radnog odnosa do sklapanja novog ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo najmanje šest mjeseci.

Na zakonska ograničenja je dužan paziti poslodavac, kako ne bi odgovarao za prekršaj.

Ako sklopite ugovor o radu na određeno vrijeme, koji nije u skladu sa zakonskim odredbama ili nastavite raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme.

U tom slučaju se možete obratiti poslodavcu za izmjenu ugovora o radu, odnosno sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Ako poslodavac ne udovolji zahtjevu, utvrđenje možete tražiti pred mjesno nadležnim općinskim sudom.