Mirovine

Izračun mirovine

Informativni izračun mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju možete zatražiti putem prijave na portal e-Građani, i nakon pribavljanja korisničkog imena i lozinke možete ući i na korisničke stranice HZMO-a. Taj je informativni izračun besplatan

Sustav mirovinskog osiguranja

Prva dva stupa mirovinskog osiguranja su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće. Treći je dobrovoljan, a ulaganjem u njega dobivate državne poticaje

Vrste mirovina

Mirovine se razlikuju prema uvjetima koje trebate ispuniti za odlazak u mirovinu ili stjecanje prava na nju, a pojedine skupine osiguranika imaju povoljnije uvjete za umirovljenje

Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)

Uslugom je omogućen odabir mirovine u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz npr. elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)

Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)

Usluga omogućuje prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz npr. elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)

Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)

Elektronička usluga Regosa – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) obuhvaća odabir ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta

Nacionalna naknada za starije osobe

Nacionalnu naknadu za starije osobe mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina, koji imaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj (najmanje 20 godina neprekidnog prebivanja na području Hrvatske prije podnošenja zahtjeva)