Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)

Uslugom je omogućen odabir mirovine u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz npr. elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)

Od 01. siječnja 2019. godine svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa omogućeno je da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu odaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijska solidarnost) ili mirovinu iz I. i II. stupa (individualna kapitalizirana štednja).

Usluga obuhvaća:
  • podnošenje izjave o izboru mirovine
  • preuzimanje potpisanih obrazaca
  • poništavanje izjave o izboru mirovine.

REGOS će podatak o Vašem odabiru mirovine dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će Vam izdati Rješenje o priznanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Vašem odabiru.