Moja mirovina

E-usluga Moja mirovina omogućuje korisnicima informativnu projekciju individualne mirovine

Usluga omogućava uvid u projekciju iznosa individualne mirovine na temelju podataka koji se za korisnika vode u sustavu mirovinskog osiguranja, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine temeljem samostalne promjene parametara.

Moguće je dobiti informaciju o iznosu mirovine u slučaju kada bi trenutni status korisnika do ostvarenja uvjeta za odlazak u mirovinu ostao nepromijenjen, odnosno kada bi osiguranik do navršenih godina propisanih za starosnu mirovinu radio jednak broj sati i za plaću na razini one koju ima u trenutku izračuna, a koja bi se kroz godine povećavala po istoj stopi kao i prosječna plaća u Republici Hrvatskoj.

Moguće je također vidjeti i projekciju koliki bi bio iznos mirovine do trenutno stečenih prava i na temelju sadašnjeg stanja mirovinske štednje. Tako prikazan iznos mirovine predstavlja projekciju iznosa starosne mirovine na dan izračuna tj. ako od dana izračuna do ostvarivanja uvjeta za mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisnik više ne bi radio.

Također je moguće samostalnim unosom parametara dobiti prikaz očekivanog iznosa mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka. Ova otvorena simulacija korisnicima omogućava uvid o utjecaju koji promjene relevantnih podataka za vrijeme trajanja radnog vijeka, poput visine plaće i dobi umirovljenja, imaju na iznos buduće mirovine. Tako osiguranici mogu vidjeti koliki učinak neka odluka donesena za vrijeme radnog vijeka ima na iznos budućih mirovinskih primanja te tako pravovremenim odlukama utjecati na svoju financijsku budućnost i iznos svoje buduće mirovine.

Mirovinski simulacijski model e-usluge Moja mirovina naglasak stavlja na projekcije starosne i prijevremene mirovine za najveći mogući broj pojedinačnih slučajeva i ne uključuje projekcije za invalidske i obiteljske mirovine trenutnih osiguranika.