Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)

Elektronička usluga Regosa – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) obuhvaća odabir ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika.

REGOS, odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.

Fond se odabire i na šalteru Regos-a koji se nalazi u svakoj poslovnici FINE, temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB).
Osiguranike koji u propisanom roku (mjesec dana) ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, Regos će po službenoj dužnosti rasporediti u jednu od kategorija OMF kojom upravlja jedno od mirovinskih društava.

Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.