Prekid radnog odnosa

Redoviti otkaz

Za otkazivanje ugovora o radu poslodavac mora imati opravdan razlog, a valjanost otkaza zaposlenik može osporavati pred sudom

Izvanredni otkaz

U slučaju izvanrednog otkaza ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati otkazni rok, ali moraju dokazati postojanje opravdanog razloga za otkaz