Izvanredni otkaz

U slučaju izvanrednog otkaza ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati otkazni rok, ali moraju dokazati postojanje opravdanog razloga za otkaz


Poslodavac i radnik mogu izvanredno otkazati ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme. U slučaju izvanrednog otkaza ni poslodavac ni radnik nemaju obvezu poštovati zakonom propisani ili ugovoreni otkazni rok.


Razlozi i rok za otkaz


Izvanredni otkaz se daje kada zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Kod te vrste otkaza i poslodavac i radnik moraju dokazati postojanje opravdanog razloga, a otkaz se može dati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji.

Ako ste kao radnik dali izvanredni otkaz uzrokovan ponašanjem poslodavca, imate pravo na naknadu za slučaj nezaposlenosti.


Osporavanje otkaza


Smatrate li da vam je poslodavac nezakonito dao otkaz, možete u roku od 15 dana od dana kada ste preuzeli odluku o otkazu uložiti prigovor poslodavcu i zahtijevati da preispita odluku o otkazu. Poslodavac može u sljedećem roku od 15 dana od dana kada primi vaš prigovor, na njega pozitivno odgovoriti.

Ako se unutar toga roka uopće ne očituje ili negativno riješi vaš prigovor, možete u daljnjem roku od 15 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

Pri tome valja voditi računa da propuštanjem ovih rokova gubite pravo ostvarenje svojih prava zatražiti sudskim putem. Izuzetak su novčana potraživanja - za njih ne trebate prethodno tražiti ostvarenje prava kod poslodavca, a zastarijevaju za pet godina od dana dospijeća.