Mirovinsko osiguravajuce društvo (prijava/promjena)

Usluga omogućuje prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz npr. elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)

Kad Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, potrebno je izabrati mirovinsko osiguravajuće društvo radi ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Moguć je odabir između 2 mirovinska osiguravajuća društva: Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. i Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.

Usluga obuhvaća:
  • prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva
  • preuzimanje potpisanih obrazaca
  • poništavanje prijave/promjene mirovinskog osiguravajućeg društva.

Odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo korisnik može promijeniti u roku od 15 dana od dana prve prijave. Istekom toga roka prijava/promjena mirovinskog osiguravajućeg društva ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnom.