Nacionalna naknada za starije osobe

Nacionalnu naknadu za starije osobe mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina, koji imaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj (najmanje 20 godina neprekidnog prebivanja na području Hrvatske prije podnošenja zahtjeva)

Ostali kriteriji za ostvarivanje prava:

1. da nije korisnik mirovine prema propisima Republike Hrvatske ili prema propisima druge države i nije osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
2. da korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe (800,00 kn)
3. da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
4. da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
5. da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine, a korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pod uvjetom da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 800,00 kuna mjesečno, a pravo se može ostvariti najranije od 1. siječnja 2021. godine.

O pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe odlučuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u pravom i drugom stupnju. Zahtjev se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od utorka, 15. prosinca 2020. zaprima zahtjeve.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na mrežnim stranicama HZMO-a, na portalu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.